Järjestöammattilaiset Jami ry ja Jyty aloittivat työehtosopimusneuvottelut 27.2.