Järjestöammattilaiset Jamin ja Jytyn välisiä työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin