Järjestöammattilaiset Jami ry:n ja Jytyn välisissä työehtosopimusneuvotteluissa saatiin sopimusratkaisu