Jytyn työpaikkaosasto käsitteli työehtosopimusneuvottelujen sopimusratkaisua