Työmarkkinoiden myllerrys luo haasteita edunvalvontatyölle

Työnkuvan muuttuminen, epätyypilliset työsuhteet ja määräaikaisen työn lisääntyminen aiheuttaa suuria rakenteellisia muutoksia työelämässä. Yhä tärkeämmäksi muodostuu riittävän toimeentulon, työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja osaamisen merkitys.

Liiton vahvuus on joukkovoimassa. Työehdoista neuvoteltaessa joukkovoimalla on suurempi vaikutus kuin yksittäisellä työntekijällä. Ammattiliittojen vastatessa työehtoneuvotteluista voidaan taata se, että kaikki työntekijät saavat vähintään tietyn tason mukaiset edut tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

JAMIn toiminnan tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä, edistää ammatillista edunvalvontaa, kouluttaa jäsenistöä sekä antaa henkilökohtaista apua ja neuvontaa sitä tarvittaessa. Jokaisella jäsenellä on kanava, jonka kautta saa vastauksia omaan tilanteeseensa. Jamiliiton jäsenyys tuo turvaa arkeen.