Luottamusmies edustaa liiton jäseniä

Luottamusmies on järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema edunvalvoja ja liittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Luottamusmies toimii myös sovittelijana työnantajan ja työntekijöiden välisissä kiistoissa.

Luottamusmiehen mahdollisuudet edustaa työntekijöitä ovat sitä paremmat mitä useampi työpaikan työntekijä on JAMIn jäsen. Luottamusmies neuvoo, auttaa ja opastaa vain JAMIn jäseniä. Luottamusmiehen asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin, myös työehtosopimuksista löytyy sopimuskohtaisia säädöksiä.

Luottamusmiehet ovat osittain tai kokonaan vapautettuja normaaleista työtehtävistään luottamustoimien hoitoon. Ajankäytöstä on annettu ohjeet työehtosopimuksissa.

Jos työpaikalla ei noudateta työehtosopimusta, työntekijät voivat valita keskuskuudestaan luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutetun aseman määrittelee työsopimuslaki.

Työpaikkojen luottamusmiesten yhteystiedot löydät työpaikan ilmoitustaululta tai ammattiosaston toimihenkilöltä.