Työehtosopimukset

Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajaliiton solmima sopimus alan työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista. Sopimus solmitaan määräajaksi, yleensä vuodeksi, kahdeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi.

Työehtosopimuksella määritellään työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, esim.palkat, työaika, lomat, työrauha, paikallinen sopiminen jne.

Työehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita sopimukseen sidottujen on noudatettava eikä niitä saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Työehtosopimuksesta saat tietää enemmän luottamusmieheltäsi tai liiton toimistosta. Työehtosopimuksen tulee olla nähtävillä myös jokaisella työpaikalla.