Työsuojeluvaltuutetut

Työpaikalle on valittava lain mukaan työsuojeluvaltuutettu, jos työpaikalla työskentelee vähintään kymmenen henkeä. Työsuojeluvaltuutettu voidaan valita myös pienemmälle työpaikalle, jos työntekijät niin haluavat.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on perehdyttävä työpaikkansa työympäristöön sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun on osattava keskeiset työsuojelusäännökset.

Valtuutetun tärkein tehtävä on ehdottaa työsuojeluun ja -terveyteen liittyviä asioita työnantajan kanssa käsiteltäväksi. Välitettävissä asioissa korostuu työntekijöiden näkökulma.