Järjestöammattilaiset JAMI

JAMI on järjestöammattilaisten ammattijärjestö. Jamin jäsenenä voit työskennellä missä tahansa järjestössä, ammattiliitossa, työttömyyskassassa tai muissa yhdistyksissä.

JAMI on läsnä jokaisen jäsenensä työpaikalla valvoen heidän etujaan järjestötyönantajien kanssa neuvotelluin työehtosopimuksin ja työsäännöin. Jami auttaa jäseniään työelämän kaikissa asioissa, liittyypä asiasi sitten vuosilomiin, palkkaukseen, organisaatiomuutoksiin tai muihin työsuhteeseen liittyviin asioihin. Jäsenen apuna ovat työpaikoilla toimivat jamilaiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.  

Rekisteröimättömät työpaikkaosastot järjestävät toimintaa jäsenilleen ja vahvistavat jamilaisten yhteenkuuluvuutta. JAMI myöntää työpaikkaosastoilleen vuosittain toiminta-avustusta. Työpaikkaosastot kehittävät työnantajiensa kanssa esimerkiksi palkkausjärjestelmiä. Järjestön kehittäminen, yhteistoiminta ja henkilöstötyö kuuluvat myös työpaikkaosastojen tehtäviin.  

JAMI edistää työllään jäsentensä yhdenvertaisia työsuhteen ehtoja, oikeudenmukaista palkkausta, sosiaalista tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua työssä. 

Järjestöammattilaiset JAMI ry on perustettu vuonna 1963.