Hallinto

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus. Yhdistyksen kokoukset ovat sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia.

Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Puheenjohtaja ja hallitus valitaan syyskokouksessa joka kolmas vuosi.

Hallitus

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää ja valvoo Jamin hallitus, johon jäsenliitot valitsevat edustajansa. Hallituksen alaisena ja apuna toimivat työvaliokunta, työryhmät ja liiton toimisto.

Käytännön edunvalvontaa hoitaa laaja alueellisten edunvalvojien verkosto ja työpaikkaosastot. Näihin kuuluvat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojelun erityisvaltuutetut, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet.

Jamin hallitus kokoontuu säännöllisesti 1 x kuukaudessa (pl.kesäkausi). Tarvittaessa asian käsittelyä varten voidaan järjestää ylimääräinen kokous.

Hallitus ja varajäsenet toimikaudelle 2022-2025

JAMIn jäsenet valitsevat liiton puheenjohtajan ja hallituksen, joka kolmas vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Liiton puheenjohtajana toimii Anne Sarvi (Jyty) ja varapuheenjohtajana Mirja Kinnunen (Tehy).

Kuvassa vasemmalla varapuheenjohtaja Mirja Kinnunen (Tehy) ja oikealla puheenjohtaja Anne Sarvi (Jyty)

Kuvassa vasemmalla varapuheenjohtaja Mirja Kinnunen (Tehy) ja oikealla puheenjohtaja Anne Sarvi (Jyty)