JAMIN myöntämien koulutusavustusten säännöt

Koulutusavustusten säännöt (hakuohjeen löydät jäsensivuilta)

1 §

Myönnettävät avustukset ovat Jamin koulutusavustuksia.

2 §

Koulutusavustusten tarkoituksena on tukea jäsenistön yleissivistävää,ammatillista tai ammattia täydentäviä opintoja. Avustukset ovat tarkoitettuja vain yhdistyksen henkilöjäsenille.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Jamin hallitus myöntää koulutusavustuksia. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on hakijan vähintään kahden (2) vuoden jäsenyys Järjestöammattilaiset JAMIssa hakemusta edeltävältä ajalta.

Koulutusavustuksen saanut jäsen voi hakea avustusta seuraavan kerran kahden (2) vuoden kuluttua.

4 §

Myönnettävien avustusten määrää voidaan kartuttaa lahjoituksilla, avustuksilla tai siirtämällä JAMIn tilikauden ylijäämästä hallituksen päättämän rahasumman koulutuksen tukemiseen.

5 §

JAMIn hallitus päättää avustusten julkistamisesta hakuun kerran vuodessa. Pääsääntöisesti hakuaika on syys-marraskuun aikana. Hakuajan tulee olla yhden (1) kuukauden mittainen. Hakuajasta ilmoitetaan jäsenistölle yhdistyksen verkkosivujen ja sähköpostin välityksellä.

6 §

Koulutusavustukset myöntää JAMIn hallitus, joka harkintansa mukaan voi jakaa käytettävissä olevat varat useamman hakijan kesken tai jättää ne kokonaan jakamatta.

Jos koulutusavustusten hakijoita on niin paljon, että vain osalle voidaan sellainen myöntää, pidetään samanvertaisten hakemusten käsittelyssä jäsenyyden kestoa ja aiemmin myönnettyjä avustuksia myöntämiseen vaikuttavina kriteereinä.

7 §

Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Jamin hallitus