Yleistä

Työn ja koulutuksen tulevaisuus vaikuttaa sekä ammattijärjestöihin että järjestöammattilaisiin. JAMI tukee jäsentensä osaamisen kehittämistä, ammatillista kasvua ja työllistyvyyttä eli mahdollisuutta siirtyä urallaan.

JAMI järjestää koulutuksia ja jakaa stipendejä omaehtoiseen koulutukseen jäsenetuna.

Järjestötyön sanotaan olevan omaleimaista, selkeä päämäärä kuitenkin on, että eri aloilla eri työnantajien tehtävissä työehtoasioiden tulee olla kunnossa. Tämä antaa perusturvan ja -luottamuksen tehdä työtä, mikä on myös järjestötyönantajan etu.

Järjestötyö on osaamista vaativaa ammattityötä. Meidän tulee itse työskennellä sen puolesta, että työn arvostus on kohdallaan niin järjestöjen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin. Arvostus syntyy työn laadusta ja tuloksista. Tavoitteisiin pääsemme oman liiton laadukkaalla edunvalvonnalla ja tiiviillä yhteistyöllä jäsenkenttämme kanssa.