Itsemaksava jäsen

Voit myös tilittää itse jäsenmaksusi liitolle erillisellä tilisiirrolla. Suositeltavaa on, että jäsenmaksu tilitetään kuukausittain. Jäsenmaksu on maksettava kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu.

Yli kuuden (6) kuukauden ajalta rästiin jääneet jäsenmaksut voidaan maksaa takautuvasti vain, mikäli maksun laiminlyönti ei ole johtunut jäsenestä. Jäsenen erottua, on jäsen kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksut.

Ilmoitathan ennakkoon liiton toimistoon mikäli hoidat jäsenmaksusuorituksesi itse. Toimisto lähettää sinulle maksuviitteet ja tilinumeron maksusuorituksia varten.