Työpaikkaosastotoiminta

Työpaikkaosaston tehtävä on neuvotella työehtosopimuksesta, osallistua yhteistoimintaan ja kehittää palkkausta työnantajan kanssa.

Luottamusmies antaa palkka- ja palvelussuhdeneuvontaa jäsenille. Työpaikkaosaston tehtäviin kuuluvat myös jäsenhankinta, työpaikka- ja luottamusmiestapaamiset sekä jäsenpalautteen säännöllinen kerääminen. Työpaikkaosastoille on kirjoitettu työpaikkaohjesääntö.

Ohjeita työpaikkaosastoille

Hyväksytty ja allekirjoitettu työehtosopimus toimitetaan JAMIN toimistoon.

Työpaikkaosaston kokouksen nimeämät luottamushenkilöt, henkilöstön edustajat ja neuvottelijat ilmoitetaan JAMIlle.

Työpaikkaosaston avustus on haettavissa vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään JAMIn toimistoon kuluvan vuoden joulukuun 15 päivään mennessä. Jami suosittaa, että tilaisuuksia järjestettäisiin ympäri vuoden, myös kevätkaudella. 

JAMI avustaa työpaikkaosastojen toimintaa. Lisätietoja avustuksen hakemisesta ja avustusmääristä saat JAMIn toimistolta.